` جا مونده از شهداء

 
 


ذکرتعجیل فرج رمز نجات بشر است ما برآنیم که این ذکر جهانی گردد اللهم عجل لولیک الفرج

دل مـن و تــــو

تو تاکسی نشسته بودم، راننده موج رادیو رو گذاشت روی رادیو قـرآن

قـرآن زیبایی هم پخش میکرد..

جلوتر ایستاد تا یک نفر دیگر هم سوار شد

مسافر سوار شد بعد از چند لحظه با اشاره به پخش قـرآن

با لحن خاصّی به آقای راننده گفت : ببخشید کسی مرده؟!

راننده گفت : بـلـه خــبـــــر نداری؟!

با تعجب پرسید : کـــی؟!

راننده با لبخـند خاصّی گفت : دل مــن و دل تــــو !
:: برچسب‌ها: تاکسی, قرآن, لبخند, راننده

نویسنده : جامونده از شهداء
تاریخ : ۱۳٩۳/٩/۱٤
با تمام وجود

آیت الله بهـــجت ره:

با تمام وجود گنــاه کردیم،

نه نعمتهایش را ازما گرفت و نه گناهانمـــان را فاش کرد،

اگر بندگـــی اش را میکردیم چه میکرد؟
:: برچسب‌ها: آیت الله, بهجت, گناه, فاش

نویسنده : جامونده از شهداء
تاریخ : ۱۳٩۳/٩/٥