` از بچّــــه ها یاد بگیریم ... - جا مونده از شهداء

 
 


ذکرتعجیل فرج رمز نجات بشر است ما برآنیم که این ذکر جهانی گردد اللهم عجل لولیک الفرج

از بچّــــه ها یاد بگیریم ...

حضرت محمّد صلی اللّه علیه و آله :

پنچ خصلت در بچّه ها هست که بزرگتر ها بایـــد یاد بگیرند :

 

1. بچّه ها با خاک بازی می کنند ، چون تکبّر ندارند.

2. بچّه ها گریه می کنند ، چون گریه کلید بهشت است.

3. بچّه ها  زمانی که قهر می کنند ، زود آشتی می کنند ، چون کینه ندارند.

4. بچّه ها چیزی که می سازند ، زود خراب می کنند ، چون به دنیا دل بستگی ندارند.

5.بچّه ها خوراکی خود را زود می خورند و برای فردا نگه نمی دارند ، چون آرزوهای دراز ندارند.
:: برچسب‌ها: بچّه ها, خاک بازی, حضرت محمد(ص)

نویسنده : جامونده از شهداء
تاریخ : ۱۳٩٢/٤/۱