` صاحـب مـغـازه خجـالت می کشـد - جا مونده از شهداء

 
 


ذکرتعجیل فرج رمز نجات بشر است ما برآنیم که این ذکر جهانی گردد اللهم عجل لولیک الفرج

صاحـب مـغـازه خجـالت می کشـد

شب عید بـود و می خواستیم از یک مغازه آجیل فروش در قزوین مقداری

آجیل و شیرینی بخریم.

من چند دانـه پسته و بادام برداشـتم که بخـورم.

یک دفعه دایی (شهید رجایــی) مـچ مرا گرفت و گفت آقا یوسف!

گفتم : بله

گفت : کار بدی می کنید.

صاحب مغازه گفت : آقا عیبی ندارد ، بگذارید بخورد ، نوش جان ! این

رسم است.

دایی (شهید رجایــی) گفت : این رســم بـدی است !

بعد به من گفت : اگر فندق و بادام دوسـت داری از هر کـدام صد

گرم بخر ، ولی به مال مــردم ناخنک نــزن ، چون حـــرام است.

صاحب مغازه  خجـالت می کشـد به تو بگـوید دست نـزن..

(سیره شهید رجایی ص  456)
:: برچسب‌ها:

نویسنده : جامونده از شهداء
تاریخ : ۱۳٩٢/۸/۱٠