/ 2 نظر / 18 بازدید
خواهر رزمنده

روز محشر وقت پرسيدن زمن رب جلي گفت تو غرق گناهي گفتمش يا رب بلي گفت پس آتش نمي گيرد چرا جسم و تنت گفتمش بر روي قلبم حك نمودم " يا عـــــلي "

خاکدان

هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازیم