فرج و سلامتی آقا رو بخواهید

در دعاهایتان فرج و سلامتی آقا رو بخواهید

/ 2 نظر / 16 بازدید
خاکدان

دعا برای حضرتش یعنی دعا برای نجات بشریت .دعا برای غلبه جنور رحمانی بر جنود شیطانی . دعا برای عدالت و.....