زائری بارانیم..

زائری بارانیم ، آقـــا به دادم میرسی ؟

بی پناهم ، خسته ام ، تنها ، به دادم میرسی ؟

من دخیل التماسم را به چشمت بسته ام

آخرین دردانه زهــــرا به دادم میرسی ؟

/ 7 نظر / 16 بازدید
سینا

به خــداحافــظـی تــلـخ تـو سـوگــنـد نــشــد کـه تـو رفــتـی و دلـم ثـانـیـه ای بـنـد نـشـد بـا چـراغـــــی هـمه جـا گـشـتـم و گـشـتـم در شـهـر هـیــچ کـس ! هــیـچ کـس ایـنجا به تـو مانـنـد نـشـد خواسـتـنـد از تـو بگویـنـد شـبـی شـاعـرها عـــاقـبـت بـا قــلــم شــرم نوشـتـنـد : نـشـد[خنثی] . . slam shoma link shodi mano ba esme motadin facebook link kon

سوزان

غـــصه مــرا کــُشت…!!! وقــتی دیــدم دســت بـه سیــنه ایســتاده ای… تـــمام ِ راه را بــرای آغــوشـَت دویــده بــودم بــی انــصاف..؟؟!!!

سوزان

سلام.مرسی که اومدی بوم.با ام وبت لینک شدی.با نام وبم لینکم کن.مرسی .بای

رها

ولی اختلاف سلیقه ها باعث نمی شن که ادمها ا زهم دور بشن... باز هم بهم سر بزن..

تارا

تــــو هـــم روزیـــــ ع ا ش ق میشویــــ... مثل من... تو هـــــم روزی میفــــهمی نگاه کردن در چشمانــــش چه حالیــــ دارد... میفهمیـــ طعم این بی احساسیــــ هــــــــارا... طعم اینــــ او را داشــــتن هارا...طعم این بیــــ محلیــــ هــــارا... تو هــــم روزیــــ خیــــانــــت میبینیـــ...تنهامیشویــــ...مثل منــــ... آدمیم! اما منــــ و تو هیچــــوقت به هم نمیرسیمــــ... منــــ و تو حالا ازدوکــــوه هم سخت تریمـــ در رسیدنـــ بهـــ همـــ!!! من چشمـــ ندارم تو را ببینمـــ و تو از من هم کور تریـــ...! این تفاهـــمـــ حالمــــ را بدمیکند! اما الان هرچه هستیمــــ یادت نرود قبــــلاچگــونه بودیمـــ... برای آن روزهایی که هیچوقت برنمیگردد کلمه ی یادش ب خیر کافیست... یادش ب خیر نگاهمـــ ک میکردی نگاهت ک میکردمـــ...دیگرهمه چیز بی معنی بود جز تو جز چشمانت جز عشق... اماحالاهمــــهــــ چیزمعنی دارد جزتو جزچشمانت جزعشق... خدایــــا...ازماکه گذشت!اما نگذارعشقیـــ تبدیل ب نفرت شود ک اگر شود... دنیاهم عاشقش شود بازهم بی احساسیــــ موج میزند... اماتـو هنوزماندی...توهم روزی میفهمی جواب دوستت دارم را ک زوری بده

امید

سلام دوست خوب من خوشحالم که بهم سر زدی با افتخار لینک دارمت با منجی آخرالزمان لینکم کنی ممنونت میشم. . به امید ظهور که صد البته نزدیک است.

ندا

ه وقتايي دلت ميخواد ؛ يکي از پشت سر چشماتو بگيره و ازت بپرسه : اگه گفتي من کي ام ؟ تو هم دستاشو بگيري و بگي : هر کي هستي بمون . مرسی که به وبم اومدی وبه خوبی داری با تبادل لینک موافقی؟