خدایا روزیم کن..

اللّهم اَلرزُقنا وَلَداً بارا

خدایـا فرزنـدی نیکـوکار را نصیـبم کـن

/ 4 نظر / 17 بازدید
سادنا

آمین سلام مطلب خیلی جالبی بود بخصوص با عکسی که گذاشتید

خاکدان

دعا کنیم خدایا مصیبت ما را در دین ما و اولاد ما قرار نده