افسوس ...

افسوس که عمـــر در بطالت بگذشت

با بار گنـه بـدون طاعـت بگذشت

فردا که به صحـنه مجـازات روم

گویـند که هنـگام ندامـت بگذشت

/ 2 نظر / 24 بازدید
وب سایت سید جواد ذاکر

اي تو خون كبرياي كن نظر براه سردم با غم تو خو گرفتم سيدي من كوه دردم فرش راه خود نمودن خون ياران خميني تشنه لب جان داده رفتن جان فداياران حسيني يا حسينو يا ابالفضل رنگ بوي شهرما قبضه كرده بوي اسيان بي رياي بارو بسته شد گنه ياد شهيدان شهرما ديگر ندارد بوي اويني و باكري وحمت جاي انها كاخهاي بي شهيدان گشته رويت

داریوش

من هنوزم نگرانم كه تو حرفام رو ندوني اين ديگه يه التماسه من مي‌خوام بياي بموني